Werkgevers & professionals

< terug

Van welke regelingen kunt u gebruik maken?

No-risk polis
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt de Ziektewetuitkering uit aan de werkgever.

Aanpassingen op de werkplek
Subsidies voor aanpassingen op de werkplek. Bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, of een aangepaste werkplek. Meeneembare hulpmiddelen kunnen zelf worden aangevraagd.

Jobcoach
De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer in de mate die nodig is.

Welke regelingen?
              

Loonkostenvoordeel
Als een werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houd kan hij in aanmerking komen voor het LKV via de loonbelasting. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemers nodig. De werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Proefplaatsing
Als de werkgever twijfelt aan het succes van de tewerkstelling, kan de werkgever een proefplaats aanbieden voor maximaal twee maanden. Tijdens deze maanden wordt er onbetaald op proef gewerkt met behoud van uitkering. 

Loondispensatie
Als Wajong gerechtigde aantoonbaar onder het wettelijke minimumloon presteert, kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan de Wajong gerechtigde tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Het UWV geeft de Wajong gerechtigde in dat geval een aanvulling op de uitkering. De loondispensatie moet bij aanvang van de proefplaatsing/arbeidsovereenkomst worden aangevraagd. Een arbeidsdeskundige komt op de werkplek beoordelen of de loondispensatie ook daadwerkelijk wordt toegekend. 

Bent u werkgever en heeft u plek of creëert u graag een plek voor iemand uit de banenafspraak, neem dan contact op met DOEN!. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.

Als operator zijn we de hele dag buiten aan het werk. Heerlijk!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Bekijken
Aanmelden