werkfit maken

Voor wie?
              

Je hebt extra begeleiding nodig  om aan het werk te kunnen.

Je hebt arbeidsvermogen en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een ziektewetuitkering van het UWV.

Doel?
              

Jou (weer) fit maken voor werk en het vinden van een passende baan.

Hoe?
              

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
  • Verkennen van de arbeidsmarkt
Door middel van:
  • Beroepskeuzetest
  • Training
  • Persoonlijke begeleiding
  • Werkervaringsplekken
  • Assertiviteitstraining
  • Snuffelstage