JOBCOACHING

Voor Wie?
              

Je hebt extra begeleiding nodig om jouw werk goed uit te voeren.

Je hebt een WAO-, WIA-, WAZ-,  Wajong-uitkering of je staat geregistreerd in het doelgroepenregister bij uw gemeente

Jobcoaching is een voorziening van het UWV en sinds de participatiewet, ook van de gemeenten. Na goedkeuring van de jobcoachaanvraag (de jobcoach vraagt deze samen met jou aan) vergoeden UWV of gemeente de kosten tot maximaal 3 jaar. De duur van jobcoaching hangt af van de begeleiding die jij nodig hebt om jouw functie goed te kunnen uitvoeren.

Doel?
              

  •  Het verhogen van jouw zelfredzaamheid en zelfsturing.
  • Het verder ontwikkelen van jouw talenten en vaardigheden.
  • Het vergroten van jouw werknemers vaardigheden
  • Ondersteuning in jouw sociale contacten
  • Meedraaien in het werkproces
  • Het inventariseren van jouw persoonlijke behoeften en wensen  en van de werkvloer-gebonden omstandigheden en zodoende een passend en blijvend geheel te creëren
  • Het uiteindelijke doel is dat jij, jouw werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach is dan steeds minder aanwezig op de werkvloer.

Hoe?
              

Als eerste stellen we door middel van een (of meerdere) intakegesprek(ken), samen een plan van aanpak op gespitst op de behoeften en wensen jou.

Hierna gaan we op zoek naar een geschikte werkgever. Daarbij houden we nauw contact met jou client en jouw begeleiders. We helpen en begeleiden jou waar nodig. Dit houdt onder andere in dat wij meegaan op sollicitatiegesprekken, de onderhandelingen met de werkgever verzorgen met een uiteindelijk doel: het streven naar een vaste aanstelling met voorwaarden waarbij de werkgever en de werknemer zich beide comfortabel voelen.

De coach van Doen! is aan het begin van het traject wekelijks aanwezig op de werkvloer en helpt jou bij het goed uitvoeren van jouw werkzaamheden.