Werkgevers & professionals

Waarom Doen?
              

Wij zijn een kleine, flexibele organisatie met zeer gemotiveerde medewerkers, die mensen met een beperking helpt bij het vinden van passend werk en dit werk bovendien helpt te behouden. Doen!  vindt dat iedereen recht heeft op een betaalde baan die hem of haar op het lijf is geschreven. 'Wij zoeken de juiste match tussen werkgever en werknemer'. Wanneer deze mensen op de juiste manier begeleid worden, blijkt vaak dat hun beperking omgezet kan worden in een meerwaarde voor jouw ondernemening. De overheid biedt de mogelijkheid deze begeleiding te verzorgen door middel van de voorziening 'jobcoaching'. Aan deze voorziening zijn ook financiele voordelen gekoppeld en daarbij nemen wij als Doen! niet alleen de selectie en begeleiding op de werkvloer op ons, maar we zijn ook partner op het gebeid van de organisatorische an administratieve kant.

Doen denkt actief mee met jou om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mocht je meer informatie willen dan kan je altijd contact opnemen met èèn van onze coaches.

Wat doen we?
              

 • het vergroten van de werknemersvaardigheden van de werknemer
 • ondersteunen in sociale contacten van de werknemer
 • meedraaien in het werkproces
 • ondersteuning werkgever en collega's hoe om te gaan met de werknemer
 • ondersteuning administratieve procedures bij het in dienst nemen van een Wajong/nieuwe instroom medewerker.

Het uiteindelijke doel is dat de werknemer zijn/haar werkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren. de jobcoach is dan steeds minder aanwezig op de werkvloer.

Welke regelingen?
              

Van welke regelingen kunt u gebruik maken?

 • No-risk polis
 • Aanpassingen op de werkplek
 • Jobcoach
 • Loonkostenvoordeel
 • Proefplaatsing
 • Loondispensatie

Bent u werkgever en heeft u plek of creëert u graag een plek voor iemand uit de banenafspraak, neem dan contact op met DOEN!. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod snel en efficiënt bij elkaar worden gebracht.

Als operator zijn we de hele dag buiten aan het werk. Heerlijk!

Bekijken
Aanmelden