Wie is DOEN!?

Jobcoachbureau DOEN! is een klein opgezet bureau waarbij persoonlijke benadering, deskundigheid, diepgaande begeleiding, openheid van zaken en resultaat: het krijgen en behouden van een passende baan, in het middelpunt staan. We zijn in staat om ons compleet in te leven in de cliënt. Jobcoachbureau DOEN! werkt op een zeer betrokken manier en één op één met de cliënt, begeleiders en/of ouders en de werkgever samen. Hierdoor wordt er met alle mogelijke facetten rekening gehouden.

Missie
              

Het realiseren van passende werkplekken voor mensen met een Wajong-uitkering en jongeren die onder de participatiewet vallen. We gaan uit van de kwaliteiten van onze cliënten. We begeleiden onze cliënten in het werkproces, zowel op sociaal/ emotioneel- als op taakniveau. Dit wordt gecombineerd met het begeleiden van werkgevers om zo de kwaliteiten van onze cliënten optimaal tot hun recht te laten komen. Het uiteindelijke doel is zorgen voor vaste werkplekken waarbij zowel cliënt als werkgever tevreden zijn. Ons motto is “de juiste persoon op de juiste plaats”, waarbij het ontwikkelen van zelfstandigheid voorop staat.

visie
              

De cliënt staat bij ons centraal. Met persoonlijke aandacht en begeleiding op maat leren wij onze cliënten goed kennen en gaan zo op zoek naar passende mogelijkheden. Ons uitgangspunt is samenwerking. Niet alleen de samenwerking met de cliënt, maar ook het contact met de ouders/ begeleiders van de cliënt en de toekomstige werkgever. Op deze manier leggen wij de basis voor een veilige, betrouwbare en open werkrelatie.

ons doel
              

Kortom, ons doel:
 • Het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfsturing van de cliënt.
 • Het verder ontwikkelen van zijn/haar talenten en vaardigheden.
 • Het inventariseren van de persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt en van de werkvloergebonden omstandigheden en zodoende een passend en blijvend geheel te creëren.
 • Het wennen aan een nieuwe werkomgeving
 • Het wennen aan werkritme
 • Omgaan met collega’s en leidinggevenden
  het eigen maken van de werktaken
  leren zelfstandig werken
 • Omgaan met de cultuur op het werk